גישור משפחתי / גישור גירושין

גישור משפחתי / גישור גירושין

גישור משפחתי / גישור גירושין, יצא לי כבר להתקל בשאלה מה זה אומר , האם זה שלום בית בין בני זוג , האם זה גירושין? למעשה התשובה מורכבת שזה גם מזה וגם מזה ובמקביל כל אחד בפני עצמו. גישור משפחתי עוסק במרקם שבתוך המשפחה, הליך גישורי בין בני משפחה כאשר עולה קונפליקט /סכסוך,...