זהו, נגמרו הקמפיינים (בכל מקרה ברוב הערים) , עכשיו נשארנו זה עם השני, קמפיינים רבים עסקו בהכפשות שחלקם נבעו מעמדות, ובצרכים שונים.
פתאום צריך לעבוד יחד. למען מטרה משותפת.
אלו אחד התפקידים של מובילים בקהילה/ ראשי רשויות , הוא היכולת ליצור שיח משותף , בעיקר בישובים קטנים, לצור צוות אחד ולא תתי קבוצות הנלחמות זו בזו. מאבקים ועמדות שפעמים רבות נובעות מצרכים שונים בתוך הקהילה.
ישנן דרכים שונות אך כולן עוסקות בהקשבה לאחר, קבלת הצרכים של האחר ולדעת שגם להן יש מקום.
לפעמים לא ניתן לתת מענה לכולם בו זמנית אבל עצם ההכרה בצרכי האחר היא יותר ממחצית הדרך. במקרים רבים מומלץ לתת לצוותים משימה של הגדרת צרכים לא יחד כל צד והצרכים שהוא רואה, ורק לאחר מכן להושיב אותם יחד ולשמוע זה את צרכיו של האחר.
 
מרכז גישור תבור
http://www.gishur-tavor.co.il/
054-7080772
 
מוזמנים לשתף… ואו סתם לעשות לייק