גישור ומצבנו בחברה הישראלית….

היום שמצוין יום הזכירון לרצח רבין והשסע בחברתנו הולך ומעמיק אני לא יכול לא לחשוב על שיח של שני צדדים בגישור, לא שאני מתכוון הפעם לעסוק בפוליטיקה, ומי שמכיר אותי יודע לאיזה צד פולטי אני שייך, אבל השיח של שני הצדדים הוא אני והוא, הצורך של מחנה אחד להעביר אשמה לשני לא מאפשר שיח מקשיב.

אני לא אומר שיש צורך לשכוח את העבר, אבל יש צורך להמשיך מהעבר לעתיד דרך הווה. לעבר תמיד יהיה מקום בזהות שלנו.

יש דעות שונות וזה בסדר ומותר אבל השיח שלא מאפשר דעה וצרכים אחרים הולך וגובר בשני המחנות מבלי לשפוט מי יותר ומי פחות.

כל מחנה חי את המיתוס שהוא פיתח לעצמו, את האמונה בצדקתו , ורואה את האמת שלו.

הבעיה שצריך למצוא את הדרך בא הנרטיבים השונים יוכלו לחיות יחד בפיסת הקרקע המשותפת.

אותו דבר גם אני לצערי רואה בקמפיינים של בחירות לראשויות, שלילת האחר מבלי להקשיב או לאפשר לקבל את צרכי האחר.

אז בגישור קהילתי אנחנו עוסקים בדיוק בכך. לאפשר לקבוצות שונות המרכיבות את הקהילה להמשיך לחיות זה לצד זה. ההליך הוא מורכב ולא פשוט אך מאתגר ומעצים.

קהילה יכולה להיות ישוב קטן, צוות חינוך , צוות עבודה, או בית מגורים משותף.

אז נכון לא נוכל כרגע לגשר על הכל, אבל בואו נסכים שלפחות נתחיל להקשיב לצורך של השני …..

 

מרכז גישור תבור
http://www.gishur-tavor.co.il/
054-7080772