במקרים רבים בגישור נשאלת השאלה האם אני צריך להתפשר? האם אני צריך להגיד סליחה ?

הגישור עצמו אנו מנסים לא לעסוק במי אשם. אנו כן מספרים את העבר של הצדדים אבל לא מתוך האשמה, אנו מספרים אותו מתוך מטרה להשאיר אותו בעבר ולהתקדם.

לפעמים מצטרפת לפתרון התנצלות אך היא אינה תנאי לכל דבר. הרבה פעמים אחד הצדדים יביא מיוזמתו להוסיף התנצלות לאחר ששמע את הצד השני והבין את התחושות שלו, אך שוב אין הדבר הכרחי ואינו קורה בכל גישור.

מצד שני היכולת לסלוח היא יכולת חשובה לנו. אנו לוקחים את הבחירה שלנו ומשחררים את העבר , לוקחים שליטה על העתיד שלנו בלי להיות תלויים בגורמים שהשפיעו עלינו בעבר.

החשיבות היא שימוש  בסיפור העבר מתוך רצון להשאיר את הסכסוך בעבר ולצאת לדרך חדשה.

להוריד את השק הכבד של המשא עם כל משקעי העבר ולפתוח דף חדש.

אז לכל אחד בדרכו שלו

גמר חתימה טובה

מרכז גישור תבור

http://www.gishur-tavor.co.il/
054-7080772