גישור קהילתי

גישור קהילתי הוא גישור שעוסק יותר בגישור מספר קבוצות/ אנשים בקהילה מסוימת או בין פרט בקהילה למוסדות שלה.

בשנים האחרונות ישנה הכרה בהליך הגישור בקהילה ככלי לניהול דרך חיים ופתרון סכסוכים העדיף על דרכים של משפטים ואו מאבקים ארוכי שנים.

גישור קהילתי יכול לתת מענה לסכסוכים בין קבוצות בישוב, ניהול מאבקים בין צדדים שונים או בין פרט להנהלת הישוב כמו חובות מול אגודה, הסכמה על תשלומים, חלוקת משאבים בין החברים ועוד, בנוסף ישנו צד נוסף של בנית הסכמות בקהילה כשלב מקדים או שלב לאחר סכסוך על מנת להקטין מאבקים עתידים בעקבות החלטות היכולות להשפיע על הציבור כולו או בחלקו.

בנית הסכמות בקהילה  הוא הליך של עבודה בקהילה על מנת להגיע להחלטות משותפות בה יש לצדדים הסכמה על הדרך תוך ראית אינטרסים, גם בהליך זה כמו בגישור נעשה הפרדה בין עמדות לבין האינטרסים,  בנית הסכמות יכולה להיות שימושית בשינויים בקהילה החל מבנית מבני ציבור חדשים שלפעמים משמשים עבור חלק מסוים בקהילה , שינוי תקנונים, חלוקת משאבים ועוד.