גישור משפחתי

גישור משפחתי עוזר במצבים שונים, סכסוך משפחתי ? החלטתם להיפרד עכשיו השאלה איך?, עדין ניתן לסיים את ההליך בצורה מהירה יותר , פשוטה יותר מכבדת יותר לשני הצדדים המעורבים וגם לאחרים, לילדים ולא פחות חשוב גם זולה יותר.

גישור משפחתי בא לעזור לכם בשלב לא פשוט בחיים, בו החלטתם להיפרד ולהמשיך כל אחד לדרכו, אנחנו ננסה לעשות את הדרך הזו בצורה מכובדת, מהירה יותר ואולי קצת נעימה יותר, ההליך הוא הליך ישיר בין הצדדים בעזרת המגשר מאפשר שיח של צרכים ובנית הסכמות מתאימות לשני הצדדים.

בהליך פרידה בעיקר שיש ילדים ברקע יתרון הגישור המשפחתי הוא גדול, גירושין אינן פרידה מילדים, הם תמיד יהיו ולכן בגישור משפחתי נמצא את הדרך של כל צד להמשיך להיות הורה כפי שהוא רואה זאת ולכבד את צרכי הצד השני .